کرکره گردان

با استفاده از کرکره های گردان اتوماتیک و (دستی) سکو ایران به راحتی میتوان محیط ساختمان را از نظر میزان حرارت برودت و همچنین ایمنی تحت کنترل در آورد اکنون صدا آلودگی هوا نور خورشید و عوامل جوی با مانع دیگری بر سر راه خود مواجه هستند با استفاده از کرکره های گردان سکو ایران به همراه پنجره های سکو ایران علاوه بر حفظ امنیت ساختمان میتوان به آن زیبایی نیز بخشید مجموعه متنوع این محصول نیاز شما را برای محل زندگی تان برآورده می سازد.

تکنولوژی سیستم های اتوماتیک با استاندارد بین المللی محصول مشترک سکو ایران و سامفی فرانسه و مارانتک آلمان با استفاده از موتورهای سامفی و مارانتک و کنترل اتوماتیک سیستم های هوشمند کرکره های گردان سکوایران با استفاده از استانداردهای بین المللی موتورهای لوله ای LT که ویژه محور اتوماتیک کرکره های گردان طراحی شده است از ضمانت بین المللی ۲ ساله سامفی فرانسه و مارانتک آلمان بهره مند میباشد تمامی سیستم های اتوماتیک دارای ضمانت بین المللی ۲ ساله می باشند.

 

 

 

 

Scroll to Top