کانکس و کیوسک

طراحی – تولید و نصب کانکس و کیوسک نیز از دیگر فعالیتهای شرکت سکو ایران میباشد که برای کاربریهای مختلف ( فروشگاه نگهبانی تلفن دفتر کارگاه و غیره …) میتواند مورد استفاده قرار گیرد. این محصول میتواند در سایزها طرحها و رنگهای گوناگون ساخته شود.

طراحی – تولید و نصب کانکس و کیوسک نیز از دیگر فعالیتهای شرکت سکو ایران میباشد که برای کاربریهای مختلف ( فروشگاه نگهبانی تلفن دفتر کارگاه و غیره …) میتواند مورد استفاده قرار گیرد. این محصول میتواند در سایزها طرحها و رنگهای گوناگون ساخته شود.

 

به بالای صفحه بردن