پنجره های لولایی ( گالوانیزه پیش ساخته ، پیش رنگ شده )

پنجره های لولایی سیستم سکو بصورت یک جداره و دوجداره و در شکل های یک لنگه دولنگه به لنگه چهارلنگه با کتیبه و بدون کتیبه عرضه می گردد. برای ساخت انواع پنجره سیستم لولایی سکو از ۸ نوع پروفیل استفاده می شود.

دستگیره و لولای استفاده شده در این سیستم کاملا انحصاری می باشد و از زیبایی و کیفیت ویژه ای برخوردار است.

با توجه به شکل ویژه پروفیلها و وانشرکشی خاص بکار رفته در این سیستم تبادل صدا، حرارت و برودت به حداقل می رسد.

امکان عرضه سیستم لولایی با کتیبه های قوس دار و غیر گونیا و محوری و اتوماتیک نیز موجود دارد

Scroll to Top