پارتیشن

پارتیشن های مدولار سکو در طرحهای مختلف عرضه می گردد.

از این نوع پارتیشن ها میتوان برای جداسازی فضاها اعم از اداری تجاری و حتی مسکونی استفاده نمود.

این پارتیشن ها علاوه بر داشتن زیبایی فوق العاده در طرح و رنگ در مقابل تبادل حرارت برودت و صدا بسیار مقاوم می باشند.

 

 

 

 

 

Scroll to Top