انواع میز

میز 

میزهای رنگی سکو ایران در عین سادگی دارای زیبایی فوق العاده می باشد.

این میزها به شکل های زیر تلویزیونی دو طبقه و سه طبقه و میزهای جلو مبلی با چرخ و بدون چرخ

میزهای کار میزهای کامپیوتر میزهای گرد و چهارگوش صبحانه تولید می شود. قطعات تشکیل دهنده میز به گونه ای طراحی گردیده که در هنگام جابجایی توسط خریدار به سهولت از یکدیگر جدا و به راحتی به هم متصل می گردند.

 

 

به بالای صفحه بردن