لوور

در واحدهای بزرگ صنعتی برای ایجاد امکان در سیرکولاسیون هوا از لوورهای صنعتی استفاده میشود.

لوور (Lover) به تیغه های افقی گاهی عمودی گفته میشود که در تنظیم مقدار نور و عبور جریان هوا در مقابل پنجره و درب فضاهای مسکونی یا تأسیسات مکانیکی مثل موتور خانه ها یا سالن های تولیدی به کار گرفته می شود که به صورت دستی و اتوماتیک در طرح، ابعاد و عرض های مختلف از ورق گالوانیزه و ورق روغنی تولید و عرضه می گردد.

 

 

Scroll to Top