ساعت دیواری و رومیزی

سکو ایران تولید کننده انواع ساعتهای دیواری و رومیزی نیز می باشد. این ساعت ها با استفاده از ورقهای پیش رنگ شده در طرح و رنگهای بسیار زیبا تولید و عرضه می گردد.

سکو ایران تولید کننده انواع ساعتهای دیواری و رومیزی نیز می باشد. این ساعت ها با استفاده از ورقهای پیش رنگ شده در طرح و رنگهای بسیار زیبا تولید و عرضه می گردد.

Scroll to Top