حفاظ های صنعتی( کرکره اتوماتیک گردان )

درب های گردان صنعتی

در شرکت سکو ایران علاوه بر درهای ظریف کشویی و لولایی درب های صنعتی و ایمنی نیز به صورت قفل دار و اتوماتیک تولید می گردد. درب های رول آپ (Roll Up) تا ابعاد ۱۰۰۰۰۰۰۰ میلی متر و با استفاده از موتور ساید ماراتنگ و توبلار سنگین سامفی و های اسپید (High Speed) نیز از جمله محصولات قابل عرضه در سکو ایران می باشد.

تکنولوژی سیستمهای اتوماتیک با استاندارد بین المللی محصول مشترک سکو ایران و سامقی فرانسه و مارانتگ آلمان با استفاده از موتورهای سامقی و مارانتک و کنترل اتوماتیک سیستم های هوشمند کرکره های گردان سکو ایران با استفاده از استانداردهای بين المللی موتورهای MC که ویژه اتوماتیک کردن دربهای گردان صنعتی طراحی شده است از ضمانت بین المللی ۲ ساله سامقی فرانسه بهره مند میباشد. تمامی سیستمهای اتوماتیک دارای ضمانت بین المللی ۲ ساله می باشند.

 

Scroll to Top