اسکرین خورشیدی

اسکرین خورشیدی محصولی جدید جهت محافظت از فضای درونی ساختمان در برابر اشعه های مضر خورشید می باشد. با استفاده از اسکرین خورشیدی درونی اتوماتیک سکو ایران میتوان نماهای شیشه ای را از ورود نور خورشید حفظ کرد. اکنون نور خورشید و اشعه مضر ماوراء بنفش با مانع دیگری بر سر راه خود مواجه هستند. با استفاده از اسکرین خورشیدی سکو ایران به همراه پنجره ها و نماهای شیشه ای سکو ایران علاوه بر حفاظت محیط در برابر نور و گرما و اشعه ماوراء بنفش خورشید میتوان به آن زیبایی نیز بخشید

تکنولوژی سیستمهای اتوماتیک با استاندارد بین المللی

محصول مشترک سکو ایران و سامفی فرانسه و مارانتک آلمان با استفاده از موتورهای سامفی و مارانتک و کنترل اتوماتیک سیستم های هوشمند اسکرین خورشیدی سکو ایران با استفاده از استانداردهای بین المللی موتورهای لوله ای LT که ویژه محور اتوماتیک اسکرین خورشیدی طراحی شده است از ضمانت بین المللی ۲ ساله سامفی فرانسه بهره مند می باشد. تمامی سیستم های اتوماتیک دارای ضمانت بین المللی ۲ ساله می باشند.

 

 

 

Scroll to Top