مدرنیته و معمای زندگی امروز( بخش اول )

اشاره

پس از گذشت بازه ای از زمان و کسب تجربیات متفاوت بر آن شدیم تا روند حرکت صنعت در حوزه ساختمان را از دوره رنسانس تا به امروز مورد بررسی قرار دهیم و تاثیرات مختلف آن و نوع نگرش جامعه و همچنین کشف و اختراعات حاصل از نیازهای نوظهور را به صورت کلی تجزیه و تحلیل کنیم تا بلکه بتوانیم تمامی نقصانها در طرحهای جدید را برطرف کنیم. خواسته بسیاری از دوستان همکار این بوده است که در جهت رسد فنی و نیز آموزش مبانی نظری این روند تحلیلی و فنی صورت پذیرد تا جامعه بتواند برای خود سرپناهی امن ایجاد کند گستره صباحت محصولات ساختمانی داشته بسیار وسیعی از موضوعات را دربر می گیرد. امید است تا با توانایی های کسب شده و به روز مسیر را از گذشته تا به حال بررسی کرده و گامی را در عصر حاضر برداریم و به پیش رویم.

مدرنیته و معمای زندگی امروز

 

(بخش اول)

دپارتمان مهندسی پوسته شرکت سکو ایران

 

۱-۱- پیدایش یک نیاز

تغییرات در تمامی موارد با توجه به نیاز بشر و تاثیرات عوامل ،جانبی گاهی اوقات همزمان و بعضا به صورت یک داده و بازه نزدیک به هم در تمامی این کره خاکی صورت می پذیرد ، تحول یک ذهن و خودخواهــی شخصی و اجتماعی موضوعات را به سمت حقایقی جدید رهنمون می شوند که زمینه خلق یک تجربه جدید را فراهم می آورد .

حال اینکه ما کجای این داستان قرار گرفته ایم بسته به تمامیت سیاست جهانی دارد و قابل رقم زدن است. مباحث مدرنیسم و چه حالات و اهمیت آن و همچنین نگرشهای مدرنیته و نوع تغییرات در زندگی بشر پس از رنسانس با موضوعیت معماری مدرن اولیه پا به عرصه تولید در ساختمان گذاشت هم زمانی این نیاز در آمریکا و اروپا چشم به جهان گشود و در بازه بعد به حاکمیت تبدیل شد.

استفاده از فلز آهن به جای چدن در ساختمانها باعث تسریع در ساخت و همچنین رشد در ارتفاع ساختمان شد که این موضوع همگام با استفاده از نماهای شیشه ای صورت

 پذیرفت و این مبحث پایه ریزی معماری برج ها را به دنبال داشت. اولین ساختمانهای مدرن در اواخر قرن هجدهم میلادی با نامهای نمایشگاه بین المللی در های پارک لندن و ساختمان قصر بلورین بوده که این ساختمان اولین ساختمان و اثر معماری با مصالح مدرن و از آهن و شیشه

 ساخته شده است.

در شهر پاریس به مناسبت یکصدمین سال انقلاب فرانسه نمایشگاهی برگزار گردید که در آن دو بنای مهم به نامهای تالار بزرگ ماشین و برج ایفل جلب توجه می کرد که ساختار ترکیبی مدرن از شیشه و آهن بود. با توجه به ساختارهای حجیم و فعال در ساختار بناهای مرتفع نیاز به محصولات مدرن اعم از شیشه با قابهای فلزی مهار کننده شیشه و دیوارهای جانبی و قابهای مدولار تعریف گردید همچنین این ساختار یا حریفی عظیم در شهر شیکاگو همراه گردید چراکه نیاز به ساختارهای جدید و سریع لازمه کار معماری توضیحات مدرن اولیه شده بود و جهت تامین این نیاز سبکی با نام سبک شیکاگو دیده به جهان گشود که می بایست در بازه زمانی ،کم ساختمانهای زیادی جهت اسکان مردم فراهم می آمد. و حاصل این نیاز اتفاقات جدید بود.

  • الف) معماری سریع
  • ب ) استفاده از فلز آهن در ساختار بنا
  • ج)  استفاده از شیشه و قابهایی برای آن
  • د)  رخ نمایی مصالح ساختمانی
  • ه)  دوری از تزیینات جهت ساختار سریع

حال با توجه به تمامی موارد ذکر شده تکمیل فرآیند ساختمان نقصهایی در نوع استفاده از این محصولات را نمایان میکرد و در نتیجه این روند مشابه امروز گام به گام در جهت آرامش حال بشریت دائما رو به تکمیل است. دیدگاههای فلسفی و معمارانه چه از سر خودخواهی و چه به لحاظ تاثیرگذاری بر جامعه انسانی و چه در خصوص نیاز هر جامعه با آن موضوع تعیین کننده نوع زندگی ان

سانها بوده و خواهد بود که در هر بازه از زندگی بشر از آغاز مدرنیته به موازات و هم نیاز در حال ارتقا و تغییر است در این مبحث به همین اکتفا میکنیم و در مباحث بعدی با نوع ساختار مصالح در این موضوع پیش خواهیم رفت.

هر مبحثی را از لحاظ گذر زمان و تاثیرگذاری آن در آینده مورد بحث قرار خواهیم داد و به بررسی موشکافانه نوع محصولات در آن بازه زمانی خواهیم پرداخت امید بر آن است که این فرآیند رو به تکمیل شدن باشد.

 

                                                                                                                                                                           ادامه دارد……………..

 

Scroll to Top