درب و پنجره گالوانيزه ترمال بريك

 
 

( طراحی سیستم و ساخت قالب ها توسط شركت serconsult ایتالیا با پروفیل های پهن و قوی و ظاهری بسیار زیبا بدنه اصلی از ورق پیش رنگ شد با ضخامت یك میلی و نوارهای پلی آمید به عنوان عایق انتقال حرارت با ضریب انتقال حرارت بسیار پایین با قابلیت ارایه بصورت 4 , 3 , 2 و .... لنگه و با استفاده از شیشه های دوجداره یا حتی 3 جداره و گاز آركون

  • slide1
  • slide2
  • slide3