پروفيل پي وي سي

 
 

سكو ايران با استفاده از سيستم اكسترودر و بهترين نوع مواد اوليه و افزودني هاي اروپايي اقدام به توليد انواع پروفيل هاي خود مي نمايد . سري 60 چهار كاناله

  • slide1
  • slide2