پروفيل های اختصاصی

 
 

در حال حاضر شركت سكو ايران اقدام به توليد پروفیل دور پنجره ، درب جلو و عقب اتومبیل پراید اختصاصی شرکت سایپا ( شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا ) پروفیل دور پنجره ، کامیونت هیوندای( اختصاصی شرکت قدس نجف آباد ، گروه صنعتی قدس نجف آباد )

  • slide1
  • slide2