نرده

 
 

نرده های سكو ایران از ورق پیش رنگ شده و اتصالات ویژه بدون استفاد از جوش و پرچ در ابعاد مختلف تولید می گردد . این نرده ها بدون استفاده از عملیات بنای به راحتی قابل نصب بر روی زمینه كار اعم از جلوی بالكن و تراس ها و راه پله ها می باشد .

  • slide1
  • slide2