نمای شیشه ای

 

سكو ایران انواع نمای شیشه ای را تولید و نصب می نماید . در سیستم اختصاصی نمای سكو , نصب پوشش های شیشه ای با استفاده از پروفیل های سیستم sp به راحتی و به سرعت انجام می گردد شش سیستم نمای شیشه ای كه در حال حاضر توسط سكو ایران عرضه می گردد

نمای جدید فرم های آلومینیومی( فیكس و باز شو)‌

نمای كاپوزیت پنل

سیستم spكامل

كادرداخلی sp

شبكه آلومینیومی با رو كوب سكو

سیستم sp با چهارراه

 
 
  • slide1
  • slide2
  • slide3