موتورهای هوشمند برای درب های گاراژ و وردی ساختمان

 

با استفاده از موتورهای تمام اتوماتیك سامفی و مارانتك آلمان به راحتی می توان درب های گاراژ ورودی ساختمان را تحت كنترل درآورد با استفاده از این موتور ها علاوه بر حفظ امنیت ساختمان می توان از آسایش بینظیری برخوردار شد.مجموع متنوع این موتورها نیاز شما را برای محل زندگی تان برآورده می سازد. تكنولوژی سیستم های اتوماتیك با استاندار بین المللی محصول مشترك سكو ایران و سامفی فرانسه و مارنتك آلمان با استفاده از موتورهای سامفی و مارانتك و كنترل اتوماتیك

 
 
  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5