لوور

 
در واحدهاي بزرگ صنعتي براي ايجاد امكان در سير كولاسيون هوا از لوورهاي صنعتي استفاده مي شود  لوور به تيغه هاي افقي (‌گاهي عمودي ) گفته مي شود كه در تنظيم مقدار نور و عبور جريان هوا در مقابل پنجره و درب فضااهاي مسكوني يا تاسيسات مكانيكي _ مثل موتورخانه ها يا سالن هاي توليدي) به كار گرفته مي شود كه به صورت دستي و اتوماتيك در طرح , ابعاد و عرض هاي مختلف توليد و عرضه مي گردد.
  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5