فريم درب چوبي

 
پيش ساخته پيش رنگ شده از ورق روغني با گالوانيزه
فريم هاي سكو ايران از ورق فولاد سبك به ضخامت 1/25 تا 1/50 ميليمتر مي باشد  متناسب براي همه براي همه درب چوبي (‌با قابلمه و بدون قابلمه ) طرح ريزي شده است و اتصال آن با ديوار به وسيله بست و پيچ به خوبي و سهول انجام مي گيرد
اين فريم ها به عرض هاي 11 سانتي متري و 15 سانتي متري با آستانه و بدون آستانه با كتيبه و بدون كتيبه ارائه مي شود
  • slide1